A ASVALL TENIM EL SERVEI DE MANTENIMENT
QUE MILLOR S’ADAPTA AL SEU ASCENSOR

L’ascensor és una eina indispensable per garantir i facilitar l’accessibilitat als edificis. Per això, és imprescindible que el servei de manteniment de l´aparell sigui eficaç.

A Asvall concedim sempre prioritat al servei d’atenció al client per tal de allargar la vida útil de la instal·lació en ús. Actualment, tot aparell elevador ha de comptar amb un contracte de manteniment per poder superar la inspecció obligatòria que es realitza periòdicament a la instal·lació, així com per complir la normativa vigent.

A l’hora d’escollir aquest servei, a Asvall li oferim dos tipus de contracte de manteniment:

Es realitzen controls per tal d’evitar les avaries (molt més recomanable i eficaç). Amb el Manteniment Preventiu es revisen periòdicament tots els sistemes de seguretat de l’ascensor i es substitueixen aquells elements que tenen major desgast. Així es minimitzen les avaries, evitant incidències i problemes addicionals. També es redueixen les reparacions evitant costos importants.

Actuem en casos concrets per realitzar les reparacions en casos d’avaria. Realitzem manteniments correctius sempre amb recanvis originals o bé amb kits de substitució desenvolupats i adaptats per a recanvis descatalogats. Així prolonguem la vida de l’ascensor i garantim un funcionament correcte, com el del primer dia.

ATENCIÓ TELEFÒNICA
AL CLIENT 24 HORES,
365 DIES L’ANY

El nostre centre de control de trucades informatitzat li atendrà sempre que ens necessiti. Disponible tots els dies de l’any a qualsevol hora.

MANTENIMENTO
PREVENTIVO

Únicament un manteniment preventiu realitzat correctament per personal qualificat pot garantir un funcionament segur en un ascensor i evitar molèsties innecessàries.

MANTENIMENT
PREVENTIU

Realitzar un manteniment correctiu amb recanvis originals o kits de substitució desenvolupats i adaptats en recanvis descatalogats, prolonga la vida de l’ascensor i garanteix el seu funcionament.

SISTEMA DE
COMUNICACIÓ
BIDIRECCIONAL

Sistema de comunicació permanent entre la cabina i el centre d’emergències les 24 hores per eliminar el risc prolongat de quedar tancat a la cabina. Truqui i acudim.

MANTENIMENT
MULTIMARCA

Disposem d’un servei multimarca amb l’experiència acumulada de 40 anys, garantint la solució a qualsevol problema independentment del seu origen.

SERVEI EMERGÈNCIA
24 HORES

Atendre trucades d’emergència, de persones tancades a l’interior de la cabina, mobilitat d’usuaris discapacitats o situacions d’urgència. La reparació de l’avaria es farà durant la jornada laboral. Les trucades que no siguin d’emergència són excloses de la cobertura i facturada addicionalment.

PÒLISSA
RESPONSABILITAT CIVIL

Totes les modalitats de manteniment contractades amb Asvall inclou una pòlissa de Responsabilitat Civil amb una cobertura fins a 5.000.000€ per sinistre.

DEFENSOR
DEL CLIENT

Atendre les queixes, reclamacions o suggeriments és prioritari per millorar la qualitat del nostre servei. El defensor del client manté una via de comunicació oberta amb tots els departaments de la nostra empresa per tractar cada cas en concret.

ASSISTÈNCIA
TÈCNICA I REPARACIÓ
EN FESTIUS

Atendre els Dissabtes, Diumenges i Festius, durant tot l’any en horari de 8:30 a 13:30 i de 14:30 a 18:30 hores les avaries que es produeixin en l’aparell elevador.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA DURANT
LES INSPECCIONS PERIÒDIQUES
DELS ORGANISMES DE CONTROL
AUTORITZATS

Totes les modalitats de manteniment contractades amb Asvall inclou una pòlissa de Responsabilitat Civil amb una cobertura fins a 5.000.000€ per sinistre.

AUDITORIA
DE QUALITAT

Anualment es realitzen informes i controls dels procediments seguits a les actuacions realitzades a les instal·lacions. Informes que estan a disposició dels nostres abonats.

FINANÇAMENT
A MIDA PER A
MODERNITZACIONS

Finançament a mida per cada client en totes les modernitzacions.

ASSISTÈNCIA TÈCNICA I
REPARACIÓ 24H

Atendre durant les 24 hores del dia els 365 dies de l’any les avaries que es produeixin a l’elevador. Inclou el servei d’emergència. Servei destinat a centres hospitalaris, clíniques, residències, industries o edificis i centres que per la seva activitat ho sol·licitin.

SERVEI
TELEFÒNIC GSM

Mòdul d’enllaç GSM (en règim de lloguer), inclou trucades i manteniment de la línia per a la comunicació bidireccional entre la cabina i el servei 24 hores d’ASCENSORS DEL VALLÈS, per atendre a les persones tancades a la cabina de l’ascensor.

CONFII EL MANTENIMENT
DE LES SEVES INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES
EN MANS DE PROFESSIONALS QUALIFICATS

ASVALL som especialistes en el manteniment, revisió i posada a punt de tot tipus d’instal·lacions elèctriques, sistemes d’elevació, prevenció contra incendis i qualsevol element relacionat amb els subministraments a un habitatge, empresa o establiment comercial.

Som una empresa degudament autoritzada, que compleix amb tots els requisits d’homologació per tal de garantir el màxim benefici quan es tracta de seguretat a l’habitatge o empresa.

A més, complim amb la reglamentació en matèria mediambiental, promovent la millora contínua en totes les nostres actuacions tècniques. Confiï en especialistes homologats i eviti riscos innecessaris a l’hora d’establir els seus contractes de manteniment. Confiï en ASVALL.

ASVALL: ACTUACIÓ I MANTENIMENT HOMOLOGAT EN:

SUBMINISTRES I SERVEIS

ELECTRICITAT | AIGUA | GAS | ACS | VENTILACIÓ

SISTEMES D’ELEVACIÓ

ASCENSORS | MUNTACÀRREGUES | ESCALES MECÀNIQUES | MUNTACOTXES | CINTES TRANSPORTADORES

PREVENCIÓ CONTRA INCENDIS

CENTRAL DETECTORA | BOQUES D’INCENDIS | DETECTORS